Atol Designin suunnittelu-
prosessi

 VALMISTELUVAIHE JA ALUSTAVA SPESIFIKAATIO

Atol Design aloittaa aina suunnittelutoimeksiannot analysoimalla asiakkaan idean ja tavoitteen sekä laatimalla tuotteen alustavan spesifikaation. Tässä yhteydessä perehdytään olemassa olevaan sekä asiakkaan, että kilpailijoiden tekniikkaan.  Valmisteluvaiheessa tehdään myös alustava projektisuunnitelma.

ESISUUNNITTELU

Esisuunnitteluvaiheessa laadimme asiakkaan kanssa yhteistyössä muutaman luonnoksen joiden pohjalta päätämme yhdessä etenemissuunnan sekä laadimme varsinaisen projektisuunnitelman. Projektisuunnitelma on erittäin tärkeä työkalu aikataulun hallinnan suhteen.

SUUNNITTELU

Suunnittelu on iteratiivinen prosessi. Jos toimeksiantoon sisältyy myös prototyypin valmistus, voi iterointikierrokset yltää proton testausvaiheen yli. Suunnittelussa käytetään ideointitekniikoita (aivoriihi sen eri muodoissa). Suunnittelun tulosten arvioinnissa käytetään systemaattisia analysointimenetelmiä (morfologia). Tämä tekniikka luo myös ideapankin tuotteen seuraavien sukupolvien kehittämistä varten. On tärkeää, että iterointi osataan lopettaa kun tavoitteet on saavutettu. Toisin sanoen, tuote pitää osata lukita oikealla hetkellä ja tämän jälkeen syntyneet ideat tallennetaan myöhempää käyttöä varten.

DOKUMENTOINTI JA JÄLKIHOITO

Dokumentoimme suunnittelutyön siten, että tilaaja pystyy hyödyntämään kaiken tuotetiedon tehokkaasti. Toimitamme työn tuloksina vähintään piirustukset pdf ja dwg -muodossa, 3D -mallit step -tiedostoina. Lisäksi, erikseen sovittaessa, havainnemallit ja koekappaleet.

Avustamme myös tuotannon käynnistämisessä ja tuotetiedon päivittämisessä.