e777-projekti

Atol Design Oy on käynnistänyt täysin uuden amfibiolentokoneprojektin. Sen työnimi on e777 joka tulee sähkövoimalinjasta ja 777 kg:n lentopainosta. Sähkövoimalinja vaatii amfibiolentokoneen aerodynamiikan optimointia – rajallinen energia pitää käyttää tehokkaasti. Olemme keksineet tavan, millä lentokone ja vene yhdistetään ilman suuria kompromisseja kummankaan suhteen. Voidaan puhua innovaatiosta.

Koneesta on tekeillä kaksi patenttihakemusta, toinen liittyy hydro- ja aerodynamiikan yhdistämiseen ja toinen siiven taittamiseen kuljetusasentoon. Koneen akut sijoitetaan siipiin joten niiden taittaminen kuljetusasentoon vaati ratkaisun. Tällä ratkaisulla koneen kuljetuskuntoon laittaminen onnistuu yhden henkilön voimin.

Atol Design Oy has launched a completely new amphibious aircraft project. Its working name is e777 which comes from an electric power line and a flight weight of 777 kg. The power line requires optimization of the aerodynamics of the amphibious aircraft – limited energy must be used efficiently. We have come up with a way to combine an airplane and a boat without major compromises on either. We can talk about innovation.

Two patent applications are pending for the machine, one relating to the combination of hydro- and aerodynamics and the other to folding the wing to the transport position. The batteries of the machine are placed on the wings, so folding them into the transport position required a solution. With this solution, the machine can be put into transport with the help of one person.